ABY POPRAWNIE WYŚWIETLIĆ STRONĘ WŁĄCZ OBSŁUGĘ KONTROLEK ACTIVEx I SKRYPTÓW W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE ^^^;

Ośrodek szkolenia kierowców "GAWLIK"

Witamy na naszej stronie

Jesteśmy ośrodkiem z wieloletnim stażem. Szkolimy nieprzerwanie od 1993 roku. W tym czasie wiele się zmieniło. Początkowo szkoliliśmy głównie kierowców samochodów osobowych. Teraz większość naszych szkoleń dotyczy kierowców ciężarówek. Oczywiście nadal prowadzimy kursy kategorii B, ale znacznie więcej pracy poświęcamy kategoriom C i CE.


Obecnie nasza oferta to :

klucze
 • Kursy prawa jazdy kategorii:
  A,
  B,
  B/E,
  C,
  C/E

  Dowiedz się więcej... >>>

  kategorii A - motocykl

  kategorii B -
  a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla
  b) pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony
  c) ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny

  kategorii E/B - pojazd określony w kategorii B, łącznie z przyczepą, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami). Prawo jazdy kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E

  kategorii C - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

  kategorii E/C - zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t. i długości co najmniej 12 m . złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz.6 i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy


  Dla wszystkich kategorii prawa jazdy wymagany wiek to 18 lat. Kurs kat. A i B można rozpocząć już 3 miesiące przed ukończeniem 18-tki , ale egzamin zdaje się dopiero po ukończeniu 18 lat.

  Każda kategoria wymaga też orzeczenia lekarskiego - możliwe wykonanie na miejscu w ośrodku.

  Jazdy doszkalające w zakresie wszystkich powyższych kategorii.


 • Szkolenie okresowe do kategorii C i D
  Dowiedz się więcej... >>>

  Są to szkolenia na tzw. wymianę prawa jazdy - kod 95. Dotyczą kierowców wykonujących transport drogowy osób (kat. D i/lub D+E) oraz rzeczy ( kat C i/lub C+E). Szkolenie trwa 35 godzin. Kierowcy są zobowiązani do odbycia tego szkolenia w następujących terminach:

  KATEGORIA C
  - do 10 września 2010 - prawa jazdy wydane do 31.12.1980
  - do 10 września 2011 - wydane od 1981 - 1995
  - do 10 września 2012 - wydane od 1996 - 2000
  - do 10 września 2013 - wydane od 2001 - 2005
  - do 10 września 2014 - wydane od 2006 - 10.09.2009

  KATEGORIA D
  - do 10 września 2009- prawa jazdy wydane do 31.12.1980
  - do 10 września 2010- wydane 1981-1990
  - do 10 września 2011- wydane 1991-2000
  - do 10 września 2012 - wydane 2001-2005
  - do 10 września 2013 - wydane 2006- 10.09.2008

  prawko Kierowcy po ukończeniu szkolenia, następnie po szkoleniu wykonaniu badań psychologicznych i lekarskich (oba również w ofercie naszego ośrodka) udają się do "swojego" Wydziału Komunikacji i wymieniają prawo jazdy na nowe ale już z kodem unijnym "95"

  Szkolenie jest ważne zawsze 5 lat, natomiast badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców do 60 roku życia wykonuje się również co 5 lat, po 60 r.ż. co 30 miesięcy czyli 2,5 roku.

  Szkolenia te odbywają się w naszym ośrodku na dwa sposoby:
  1. tradycyjne
  - wykłady z elementami prezentacji multimedialnych
  2. e-learningowe - "komputerowe", przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, również bardzo wygodna forma szkolenia, ze względu m.in. na elastyczne terminy, dostosowane do Państwa oczekiwań.


 • Szkolenie do obowiązkowej wymiany praw jazdy kategorii C i D
  Dowiedz się więcej... >>>

  Są to szkolenia na tzw. wymianę prawa jazdy - kod 95. Dotyczą kierowców wykonujących transport drogowy osób (kat. D i/lub D+E) oraz rzeczy ( kat C i/lub C+E). Szkolenie trwa 35 godzin. Kierowcy są zobowiązani do odbycia tego szkolenia w następujących terminach:

  KATEGORIA C
  - do 10 września 2010 - prawa jazdy wydane do 31.12.1980
  - do 10 września 2011 - wydane od 1981 - 1995
  - do 10 września 2012 - wydane od 1996 - 2000
  - do 10 września 2013 - wydane od 2001 - 2005
  - do 10 września 2014 - wydane od 2006 - 10.09.2009

  KATEGORIA D
  - do 10 września 2009- prawa jazdy wydane do 31.12.1980
  - do 10 września 2010- wydane 1981-1990
  - do 10 września 2011- wydane 1991-2000
  - do 10 września 2012 - wydane 2001-2005
  - do 10 września 2013 - wydane 2006- 10.09.2008

  prawko Kierowcy po ukończeniu szkolenia, następnie po szkoleniu wykonaniu badań psychologicznych i lekarskich (oba również w ofercie naszego ośrodka) udają się do "swojego" Wydziału Komunikacji i wymieniają prawo jazdy na nowe ale już z kodem unijnym "95"

  Szkolenie jest ważne zawsze 5 lat, natomiast badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców do 60 roku życia wykonuje się również co 5 lat, po 60 r.ż. co 30 miesięcy czyli 2,5 roku.

  Szkolenia te odbywają się w naszym ośrodku na dwa sposoby:
  1. tradycyjne
  - wykłady z elementami prezentacji multimedialnych
  2. e-learningowe - "komputerowe", przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, również bardzo wygodna forma szkolenia, ze względu m.in. na elastyczne terminy, dostosowane do Państwa oczekiwań.


 • Kwalifikacja wstępna i wstępna przyspieszona
  Dla kogo? ---> Dowiedz się więcej... >>>

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA
  Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenia dla kierowców, którzy:

  - prawo jazdy kategorii C uzyskali po raz pierwszy po 10. września 2009 roku i nie ukończyli jeszcze 21 lat

  lub

  - prawo jazdy kategorii D uzyskali po 10. września 2008 roku i nie ukończyli jeszcze lat 23.


  Kurs kwalifikacji wstępnej można rozpocząć jeszcze w trakcie uzyskiwania uprawnień w zakresie danej kategorii prawa jazdy.
  Szkolenie to obejmuje łącznie 280 godzin, w tym wykłady, e-learning, eko-jazda nowym pojazdem MAN TGL 12.250 oraz jazda w terenie specjalnym - tzw. płyta poślizgowa.


  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
  Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenia dla kierowców, którzy:

  - prawo jazdy kategorii C uzyskali po raz pierwszy po 10.września 2009 roku i ukończyli 21 lat

  lub

  - prawo jazdy kategorii D uzyskali po 10. września 2008 roku i ukończyli lat 23.


  Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można również rozpocząć jeszcze w trakcie uzyskiwania uprawnień w zakresie danej kategorii prawa jazdy.
  Szkolenie to obejmuje łącznie 140 godzin, w tym wykłady, e-learning, eko-jazda nowym pojazdem MAN TGL 12.250 oraz jazda w terenie specjalnym - tzw. płyta poślizgowa.
  Uczestnicy otrzymują materiały do nauczania oraz wszelką fachową pomoc w zakresie tematyki prowadzonych przez nas szkoleń.


 • Szkolenia ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
  Dowiedz się więcej... >>>

  Nowością wprowadzoną przez ośrodek w tym roku są szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. Kurs podstawowy i doskonalący.
  logo ADR

  Oferujemy Państwu realizację szkolenia dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.


  Szkolenia takie obejmują:
  Kursy zarówno podstawowe jak i doskonalące(uzupełniające, odnawiające):
  - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

  Uwaga : KAŻDY Z KURSÓW ADR KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
  (na miejscu w OSK Gawlik)

  Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem.
  Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat.  PODSTAWOWE PRZEPISY ADR (stan na lipiec 2011r.)

  Ustawy dotyczące transportu drogowego:
  *DZ.U. NR 199, poz. 1671 z 28.11.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ustawa z dnia 28.10.2002r.) z późniejszymi zmianami.

  Umowy Europejskie w zakresie towarów niebezpiecznych
  *Załącznik do DZ.U. NR 99, poz. 667 z 05.06.2007r. wielostronna umowa międzynarodowa z 23.03.2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - ADR 2007

  *Załącznik do DZ.U. NR 27, poz. 162 z 19.02.2009r. wielostronna umowa międzynarodowa w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - ADR 2009

  *Załącznik do DZ.U. NR 110, poz. 641 z 31.05.2011r. wielostronna umowa międzynarodowa w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - ADR 2011  INSTRUKCJE PISEMNE DLA KIEROWCY ADR - wersja polska
  Można bezpłatnie pobrać i wydrukować, klikając w poniższy link

  >>> POBIERZ instrukcję kursów ADR <<<


 • Badania psychologiczne dla kierowców
 • Badania lekarskie dla kierowców
 • Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej -
  Prowadzi Grabowskie Centrum Ratownicze (zdjęcia tutaj)W celu dokładniejszych informacji oraz zapisu na powyższe kursy
prosimy o kontakt telefoniczny, bądź osobisty w siedzibie firmy.